Người thắp sáng thế giới câm điếc

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Hơn 10 năm trong "thế giới người khiếm thính", đôi lúc chị giật mình, hình như mình đã không còn là "bình thường" nữa nhưng lại tự nhủ, đâu phải ai cũng may mắn được khám phá cái biến động trong cõi riêng ấy. Chị bảo có nhiều lúc chị thèm nói nhiều, rất nhiều là đằng khác.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2007/10/64396.cand