Người thành phố

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nếu gọi đầy đủ thì người ta phải gọi “người TP Hồ Chí Minh” hay “người Sài Gòn”. Nhưng từ lâu nay người ta vẫn quen miệng gọi là “người thành phố”. Mà cụm từ này lạ lắm, nó chỉ dùng cho trường hợp người ở TPHCM, chứ những người ở các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng hay Huế, Cần Thơ..., người ta đâu có gọi tắt là “người thành phố” như vậy.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/1/179525