Người phương Tây tự vấn lương tâm

TT - Những ngày này, châu Âu vẫn rúng động bởi vụ án "cha nhốt con gái dưới hầm làm nô lệ tình dục" suốt 24 năm tại Áo.