Trở về sau 28 năm bị bán sang Trung Quốc, người phụ nữ không còn như bình thường

Sau 28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, một người phụ nữ đã tìm được về nhà tại Bắc Giang nhưng không còn được như bình thường.

VTC9