Người phụ nữ ngang nhiên trộm 2 chiếc điện thoại trong quán cà phê

Sau khi vào quán giả vờ mua cà phê, một phụ nữ đã lấy trộm liên tiếp 2 chiếc điện thoại di động.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-phu-nu-ngang-nhien-trom-2-chiec-dien-thoai-trong-quan-ca-phe-post786292.html