Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Chau Ka-ling là một chuyên gia bắt rắn được chứng nhận duy nhất ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô cũng sở hữu...