Người Philippines định nghĩa giá trị hạnh phúc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Gia đình, sức khỏe và tôn giáo nằm trong ba nguồn giá trị lớn nhất tạo nên hạnh phúc đối với người dân Philippines. Một nghiên cứu tuần rồi của Cục thống kê quốc gia cho thấy gia đình là nguồn hạnh phúc số một với...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2007/10/mlnews.2007-10-15.2673749998