Người nuôi “ước mơ Việt” ở Đức

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Giản dị trong bộ đồ Việt, người phụ nữ với chất giọng của người Hà Nội chuẩn liên tục cắt câu chuyện vì những cuộc điện thoại hẹn gặp. Chị nói ngắn gọn: "Phải ưu tiên cho doanh nghiệp, chị về đây để giúp họ mà”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2008/5/28/241325.tno