Người nước ngoài sống liên tục ở VN 5 năm sẽ được mua nhà

Ban soạn thảo của Bộ Xây dựng đã có một số điều chỉnh về "Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm người nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam" cho phù hợp. Theo đó, người nước ngoài nếu được cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú xác nhận là đã sinh sống liên tục tại Việt Nam từ 5 năm trở lên cũng sẽ được xét mua nhà.