Người nước ngoài mua bán nhà: “Thủ tục như công dân trong nước”

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam với báo giới xung quanh việc người nước ngoài mua bán nhà ở Việt Nam...