Người Nhật sáng chế ra chiếc bát siêu nhỏ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết, họ đã sử dụng công nghệ cắt cạnh biên để tạo chiếc bát nhỏ đến mức con người chỉ có thể nhìn thấy nó qua kính hiển vi.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Phatminhmoi/44305/default.aspx