Người nhập cảnh không phải xét nghiệm COVID-19

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Việt Nam tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh từ 0h ngày hôm nay 15/5, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nguoi-nhap-canh-khong-phai-xet-nghiem-covid-19-39145.htm