Người ngủ nhờ “chôm” xe

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Thấy Dũng đến xin ngủ nhờ, lại là chỗ quen biết, chị Linh đã đồng ý. Đợi mọi người ngủ say, Dũng nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy của gia đình chị ra khỏi nhà rồi phóng đi…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/5/112600.cand