Người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng 8/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=58857