Người nặn tò he

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – 25 tuổi, nhưng có “thâm niên” 20 năm làm nghề nặn tò he. Đâu có hội là ta cứ đi, Kha, dù chưa được phong nghệ nhân, nhưng tay nghề của chàng trai trẻ này thuộc hàng  “cứng cựa”…

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120502&sub=77&top=43