Người Mỹ đã mất bao nhiêu tiền?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Giá trị tài sản thuộc sở hữu của người Mỹ trong ngôi nhà của họ đã giảm xuống mức 46,2%, mức thấp nhất từng được ghi nhận...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=32a8219622c04e&page=category