Người Mường ở Hòa Bình ngơ ngác, nhầm chữ Mường trên báo với kiểu chữ của PGS Bùi Hiền

Sau một năm phiên bản chữ viết Mường xuất hiện trên báo tỉnh, những người Mường ở Hòa Bình khi được hỏi đều ngơ ngác không hề biết đến bộ chữ được xây dựng riêng cho dân tộc mình.

Video: Người Mường ở Hòa Bình ngơ ngác, nhầm chữ Mường trên báo với kiểu chữ của PGS Bùi Hiền

Xuân Trường - Tùng Lâm