Người mê sưu tầm xe cổ

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Đã có gần 100 chiếc xe cổ các loại nhưng ông Đỗ Lộc vẫn mong tìm được những chiếc ưng ý hơn với niềm đam mê vô hạn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/245810.asp