Người mẫu Victoria's Secret rơi giày, vẫn đi như bình thường

Victoria's Secret Show hàng năm gần như đều có sự cố.

Theo Akrem Abed