Người mẫu ở chợ Trung Quốc: Thay 500 bộ mỗi ngày, thu nhập 6.000 USD

Ngành người mẫu showroom ở Trung Quốc đòi hỏi cường độ làm việc cao, song được nhận xét là 'sẽ có đền đáp xứng đáng' về mặt tài chính.

Trinh Huỳnh Video: Sixthtone