Người lớn cũng cần nói lời xin lỗi trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trẻ con cũng như người lớn cần được đối xử công bằng. Ai cũng có thể xin lỗi, đừng nghĩ rằng bạn là người lớn mà có quyền áp đặt mọi thứ cho con trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=58865