Người lao động vi phạm nội quy, có được trừ lương không?

Công ty nơi người lao động làm việc trả lương theo sản phẩm họ sẽ được hưởng lương theo kết quả lao động của mình, mức lương theo kết quả lao động sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động vi phạm nội quy, có được trừ lương không? - Ảnh 1

Hỏi: Công ty nơi tôi làm việc quy định trả lương theo sản phẩm/tháng. Đối với nhân viên chính thức phải đạt 160 sản phẩm/tháng. Ai không đạt định mức 160 sản phẩm/tháng thì bị phạt, và khoản phạt này trừ vào tiền lương. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty quy định thế đúng hay sai?

Vũ Như Hân (Hưng Yên)

Trả lời

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

- Hình thức xử lý kỷ luật lao động: "1- Khiển trách. 2- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức. 3- Sa thải" (Điều 125).

- Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: "1- Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động. 2- Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. 3- Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động" (Điều 128).

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động” (điểm a khoản 1 Điều 38).

Trước hết, về nguyên tắc, việc công ty (người sử dụng lao động) phạt tiền và khoản phạt này trừ thẳng vào lương của người lao động không đạt sản phẩm theo yêu cầu là trái với quy định của pháp luật.

Việc người lao động không đạt yêu cầu về sản phẩm sẽ bị xử lý theo nội quy lao động của chính công ty đó; tùy vào mức độ vi phạm, hành vi vi phạm, tính chất của hành vi vi phạm mà sẽ có những hình thức xử lý kỷ luật lao động tuân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu công ty nơi anh (chị) làm việc trả lương theo sản phẩm thì anh (chị) sẽ được hưởng lương theo kết quả lao động của mình, mức lương theo kết quả lao động sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Điều này cần phân biệt rõ ràng với việc nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì anh (chị) bị phạt và trừ lương. Việc không hoàn thành nhiệm vụ có thể là một trong những căn cứ để công ty nơi anh (chị) làm việc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh (chị).

Luật sư Đào Trung Kiên

Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6218)