Người lao động vây khu nghỉ dưỡng để đòi lương

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Công ty quản lý Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 4 sao - Abalone Resort & Spa hứa trả cho những công nhân bị nghỉ việc 3 tháng lương nợ, chậm nhất vào cuối năm 2008, tuy nhiên đến 31/12/2008 thì người lao động vẫn chưa nhận được tiền.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/1/107043.cand