Người lao động toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức| Nhìn ra thế giới | 19/05/2024

Hàng loạt các công ty lớn trong các ngành công nghệ, truyền thông, tài chính và bán lẻ đã tuyên bố cắt giảm nhiều vị trí nhân sự trong năm 2024. Ai cũng mong muốn có một công việc thuận lợi và được hạnh phúc với công việc của mình, nhưng rõ ràng ngày càng có rất nhiều thách thức đang tác động tới người lao động toàn cầu từ trí tuệ nhân tạo AI cho đến biến đổi khí hậu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-lao-dong-toan-cau-doi-mat-voi-nhieu-thach-thuc-nhin-ra-the-gioi-19-05-2024-238816.htm