Người lao động “khát” việc, nhà tuyển dụng “thèm” người

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tính tới thời điểm cuối năm 2008, đầu năm 2009, số người thất nghiệp trên địa bàn tỉnh TT-Huế lên tới 1.800 lao động, trong khi các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn liên tục kêu thiếu nhân lực và ra sức tuyển dụng.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090402034018311P0C1051/nguoi-lao-dong-khat-viec-nha-tuyen-dung-them-nguoi.htm