Người làm ra những cây vĩ cầm Việt đẳng cấp quốc tế

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đã không ít lần ông Viên tự nguyện bớt giá khi biết mục đích của người muốn mua đàn làm quà tặng cho con, cháu thi đỗ đạt cao, nhưng cũng đã từng “chém” thẳng tưng với những người đến xem đàn mà toàn mở miệng chê bai cốt để được giảm giá.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/5/90746.cand