Người làm nên cổ tự bằng miểng sành

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có hơn 3.000 cái chén, cùng một số rất lớn các loại đĩa kiểu, tô kiểu, lọ hoa, bình trà và tách uống trà bằng sứ bị đập bể hoặc dùng kềm sắt cắt thành từng mảnh nhỏ trong suốt hơn 30 năm, đã nâng số miểng sành “văng ra” từ cuộc đập cắt trường kỳ ấy lên đến ước chừng hơn 6 tấn. Ai đã khởi xướng công việc mà mới nghe qua tưởng quá lạ lùng này?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/9/29/210677.tno