Người lái tàu dùng tay không mạo hiểm cứu sống rắn cực độc

Jesse Hesseling đã nhanh tay cầm chú rắn đang bơi rồi mang lên chiếc thuyền, nếu không làm thế nó có thể gặp nguy bởi những chiếc tàu phía sau.

Video: Caters Clips