Người khuyết tật vẫn bị phân biệt đối xử

    Gốc

    Người khuyết tật hiện vẫn bị phân biệt đối xử trong gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trong giáo dục, trong hôn nhân và sinh con.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267328/Default.aspx