Người khuyết tật "đi" bằng gì?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    hiện nay, trên toàn quốc cũng chưa có cơ sở sản xuất xe gắn máy cho người khuyết tật, các phương tiện giao thông công cộng cũng không có thiết kế ưu tiên cho họ. Vì vậy, nếu tịch thu những chiếc xe tự chế, người khuyết tật sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77551.cand