Người không mạo hiểm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Một giám đốc công ty TNHH đã quyết định bỏ 10 tỷ đồng để mua quyền sở hữu giống lúa lai mới về canh tác ở địa phương. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng anh Đoàn Văn Sáu lại không nghĩ như vậy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137707&sub=56&top=38