Người khổng lồ không thể... tự đi

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    “Tôi không hiểu sao doanh nghiệp (DN) VN rất thích dùng từ tập đoàn. Trong báo cáo của các DN cổ phần hóa và của cả các công ty tư nhân, mục tiêu trong tương lai gần hay xa đều nhắm đến việc “xây dựng một tập đoàn mạnh”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/223754.asp