Người không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn 5 năm?

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định công dân từ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hạ điều kiện hưởng 5 tuổi so với quy định hiện hành.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được tiếp thu, chỉnh lý trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dành một chương quy định về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Dự thảo luật cũng nêu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ theo đề nghị của Chính phủ.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo cơ quan soạn thảo luật, hưu trí xã hội là sàn an sinh xã hội tối thiểu cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội được quy định phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là cần thiết để thể chế hóa quan điểm được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt "khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội".

Tại kỳ họp thứ 7, các đại biểu sẽ thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sau đó, Quốc hội dự kiến thông qua vào sáng ngày 25/6.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-khong-co-luong-huu-se-duoc-nhan-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-som-hon-5-nam-post577239.antd