Người Kdong đầu tiên có bằng đại học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trăm bề của thời sinh viên, chàng sinh viên dân tộc Kdong Đinh Văn Tre đã trở thành người Kdong đầu tiên ở huyện Sơn Tây có bằng đại học chính quy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149126&sub=74&top=41