“Người góp phần đổi mới nền kinh tế” được phong Anh hùng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Anh Lê Văn Kiểm là một tấm gương sáng về thi đua yêu nước, cần nhân rộng, nêu gương cho mọi người học tập; là một doanh nhân tâm, tài trong thời kỳ kinh tế hội nhập, là tấm gương tiêu biểu cho các doanh nghiệp trên toàn quốc học tập và noi theo.>> Chuyện một người góp phần làm đổi mới nền kinh tế

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/93495.cand