Người giúp việc trộm gần 90 triệu đồng

Lợi dụng lúc chủ nhà sơ ý, Vũ Văn Mỹ đã trộm 86,5 triệu đồng và 101 USD rồi bỏ trốn.