Người giữ hồn zèng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Huyện A Lưới, miền đất anh hùng trên đỉnh Trường Sơn ở Thừa Thiên-Huế. Nơi đây tề tựu các dân tộc anh em như Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều, Pa Hi cùng chung sống. Và ở họ, zèng (vải thổ cẩm) là một sản phẩm văn hóa hết sức độc đáo của các dân tộc nơi đây.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2009/3/183434