Người dùng làm gì để không bị mất tiền trong tài khoản ATM?

Trước những vụ mất tiền trong thẻ ATM liên tiếp gần đây, khách hàng nên chuẩn bị sẵn cho mình những biện pháp cơ bản để hạn chế rủi ro mất tiền trong tài khoản của mình.

Duy Anh - Hoàng Thanh