Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 3-6-2008 của Quốc hội...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.46583.qdnd