Người đưa lời giải đề thi toán lên mạng: "Tôi xin lỗi thí sinh"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nguyễn Phú Khánh - người đưa đề thi toán và lời giải lên diễn đàn gây dư luận lộ đề thi - cho biết, ngoài mục đích hệ thống bài giải, anh còn muốn đánh bóng diễn đàn. >> "Phú Khánh" nhận đưa các bài toán lên mạng sau khi thi môn Toán

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94895.cand