Người đội viên cảm tử hôm qua- Giám đốc hai doanh nghiệp hôm nay

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh), cô gái Trần Tú Bình mới tròn 16 tuổi. Bình tình nguyện nhập ngũ mấy lần nhưng chẳng toại nguyện lần nào.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19029