Người đi thu “ánh sáng”

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Khi nhận được tin báo người hiến qua đời, lập tức họ lên đường bất kể thời tiết, ngày hay đêm. Đó là đặc trưng công việc của những kỹ thuật viên thu nhận giác mạc làm việc tại Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/6/28/247418.tno