Người đem Hollywood về Việt Nam - Kỳ 3: Trở thành "ông trùm" đồ cổ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đang rất thành đạt với nghề làm tóc, Liêm làm mọi người ngạc nhiên khi ông chuyển sang kinh doanh đồ cổ. Nhiều người bảo ông "khùng", nhưng sau đó lại lắc đầu thán phục khi biết ông lần lượt mở đến 7 cửa hàng kinh doanh đồ cổ ở West Hollywood...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111231831.aspx