Người dân TPHCM đồng tình kết quả Hội nghị Trung ương 11

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội.

Qua theo dõi, người dân TP HCM rất đồng tình và ủng hộ nhiều nội dung và kết quả của hội nghị lần này. Ông Phạm Hoài Nam, người dân huyện Bình Chánh, TP HCM chia sẻ, người dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là công tác tinh gọn bộ máy, chấn chỉnh công tác cán bộ, xử lý những Đảng viên có dấu hiệu sai phạm.

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII.

“Qua theo dõi, chúng tôi thấy Hội nghị lần thứ 11 đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với một số cán bộ trong đó có ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn... cho thấy sự kiên quyết mạnh tay loại bỏ những Đảng viên không đủ tiêu chuẩn để làm trong sạch bộ máy tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân”- ông Phạm Hoài Nam cho biết.

Ông Trần Văn Cần, một đảng viên tại Quận 8 rất phấn khởi trước sự quyết tâm lớn của Trung ương để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. “Hi vọng trong thời gian tới những điều này sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”- ông Trần Văn Cần kỳ vọng./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-dan-tphcm-dong-tinh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-11- 966311.vov