Người dân TP HCM được dùng chữ ký số để đăng ký khai sinh, lập doanh nghiệp

UBND TP HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử (đợt 1) cho người dân, doanh nghiệp.

Danh mục thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số này có 14 thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, TP Thủ Đức như đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác nhận thông tin hộ tịch, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp giấy phép bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng...

 Danh mục thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số có 14 thủ tục

Danh mục thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số có 14 thủ tục

Cùng với đó là 73 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở, ngành TP HCM cũng được áp dụng chữ ký số khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử.

Theo đó, các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức cần phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nghiêm việc ký số, áp dụng chữ ký số đến từng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

TP HCM đặt ra yêu cầu 100% văn bản điện tử có áp dụng chữ ký số được thực hiện gửi, nhận trên môi trường điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 100% kết quả thủ tục hành chính điện tử có áp dụng chữ ký số trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP HCM theo danh mục thủ tục hành chính (đợt 1).

Trước ngày 20/6, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp theo danh mục thủ tục hành chính (đợt 1), tổng hợp báo cáo UBND TP HCM trước ngày 1/7.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-tp-hcm-duoc-dung-chu-ky-so-de-dang-ky-khai-sinh-lap-doanh-nghiep-post296734.html