Người dân Thái Lan khóc ngất đón chờ linh cữu đức vua

- Hàng chục nghìn người Thái Lan đã đứng dọc trên các tuyến phố để đón chờ linh cữu đức vua đi qua, bất chấp nắng nóng oi bức tại Bangkok. Cảnh sát được huy động tối đa để đảm bảo an ninh, trật tự. Các lều cấp cứu cơ động đã được thiết lập để giúp đỡ người dân khi cần thiết. Rất nhiều người lớn tuổi đã khóc ngất vì tiếc thương đức vua.

Video: Reuters