Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej

Ngày 14/10, hàng nghìn người dân Thái Lan đã đứng xếp hàng suốt các tuyến phố chờ lễ rước linh cữu Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej về Hoàng cung.

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 1

Người dân Thái Lan trong màu áo đen chờ đón linh cữu Nhà vua. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 2

Chiếc xe chở linh cữu Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 3

Người dân Thái Lan trong màu áo đen xếp thành hàng dài chờ đón linh cữu Nhà vua. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 4

Người dân xếp hàng trật tự trong lễ rước linh cữu Nhà vua. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 5

Nhiều người lớn tuổi không quản trời nắng để chờ đợi lễ rước linh cữu Nhà vua. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 6

Người dân Thái Lan cầm ảnh Nhà vua Bhumibol Adulyadej để thể hiện sự thành kính. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 7

Người dân Thái Lan cầm ảnh Nhà vua Bhumibol Adulyadej để thể hiện sự thành kính. (Nguồn: Channel NewsAsia)

Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej - Ảnh 8

Hàng nghìn người dân đứng ngay ngắn chờ đón linh cữu Nhà vua. (Nguồn: Channel NewsAsia)