Người dân Quảng Ninh hoàn thành bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Từ 7 giờ ngày 5/6, đồng loạt 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố toàn dân trong cùng một ngày.

Người dân khu phố 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, xem danh sách ứng cử trưởng khu và danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa khu phố. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Người dân khu phố 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, xem danh sách ứng cử trưởng khu và danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa khu phố. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc bầu cử này, các cử tri trong toàn tỉnh sẽ trực tiếp bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố - những người đại diện cho các tầng lớp nhân dân để tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Những trưởng thôn, bản, khu phố được bầu ngày hôm này đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

Những người được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bản, khu phố sẽ được giới thiệu để bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2022. Qua đó thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, khu phố, trên cơ sở mô hình "Dân tin - Đảng cử".

Từ năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự "Dân tin - Đảng cử". Qua thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động nhân dân, nhất là ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nguoi-dan-quang-ninh-hoan-thanh-bau-truong-thon-ban-khu-pho-20220605121332378.htm