Người đàn ông phóng máy bay giấy khổng lồ

Người đàn ông này đã thử phóng con diều có kích thước khá lớn. Thế nhưng nó đã hoạt động ngoài mong đợi của ông.

Video: viralgizmo