Người đàn ông dùng tóc kéo xe bus

Trước sự chứng kiến của nhiều người, sức mạnh của mái tóc giúp người đàn ông làm được điều phi thường.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi